COVID-19 Często zadawane pytania
Odpowiedzi na pytania pacjentów związane z koronawirusem

 1. Czy powinienem nadal korzystać z aparatu CPAP, jeśli zakaziłem się koronawirusem?
  Koronawirus nie zmienia diagnozy bezdechu sennego, która doprowadziła do wprowadzenia terapii CPAP, dlatego nadal można korzystać z aparatu CPAP. Jeżeli u pacjenta zdiagnozowano koronawirusa, należy stosować się do zaleceń otrzymanych od lekarza. 

 2. Czy mogę kupić urządzenie do wentylacji jeśli zakażę się koronawirusem? 
  Jeżeli u pacjenta zdiagnozowano koronawirusa, należy stosować się do zaleceń otrzymanych od personelu medycznego, który postawił diagnozę. ResMed sprzedaje aparaty do wentylacji za pośrednictwem systemu opieki zdrowotnej poszczególnych krajów wyłącznie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.  Leczenie najcięższych przypadków koronawirusa jest bardzo złożone i wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej oraz odpowiednio przeszkolonego personelu. Lekarz prowadzący posiada niezbędną wiedzę do podjęcia decyzji, jaki rodzaj terapii jest wymagany dla poszczególnych pacjentów. 

 3. Czy używanie aparatu CPAP pomoże mi w przypadku zakażenia koronawirusem?
  Aparat CPAP jest przeznaczony do leczenia zespołu bezdechu sennego. Niektóre z najcięższych przypadków zakażenia koronawirusem mogą prowadzić do niewydolności oddechowej i wymagać innych, specjalistycznych urządzeń wentylacyjnych, które są przeznaczone do stosowania w przypadku niewydolności oddechowej. 

 4. Co radzi ResMed w związku z koronawirusem i aparatami CPAP?
  ResMed jest producentem urządzeń medycznych.  Aby uzyskać porady dotyczące koronawirusa i stosowania aparatów CPAP w prowadzonej terapii, należy skontaktować się z lekarzem.  

 5. Czy stosowanie tlenu z aparatem CPAP pomoże mi w przypadku zakażenia koronawirusem?
  ResMed jest producentem urządzeń medycznych.  Aby uzyskać profesjonalne porady dotyczące koronawirusa i stosowania tlenu z aparatami CPAP w prowadzonej terapii, należy skontaktować się z lekarzem.  

 6. W jaki sposób można zdezynfekować aparat?
  Zalecenia dotyczące procedury dezynfekcji naszych aparatów zostały przekazane odpowiednim pracownikom ochrony zdrowia.

 7. Czy aparat CPAP pomoże mi w uniknięciu Covid-19?
  Aparat CPAP jest przeznaczony do leczenia zespołu bezdechu sennego i nie zapobiega zakażeniu Covid-19. Aby uzyskać więcej informacji na temat Covid-19 i zapobiegania zakażeniu, należy skontaktować się z krajowymi organami ds. ochrony zdrowia lub lekarzem prowadzącym. 

 8. Czy powinienem zaprzestać korzystania z aparatu CPAP, czy też jestem bardziej narażony na zakażenie Covid-19, jeśli używam aparatu CPAP?
  Aparat CPAP jest przeznaczony do leczenia zespołu bezdechu sennego. Pomaga on zapobiegać bezdechowi sennemu, a używanie go nie powoduje zwiększenia ryzyka zakażenia Covid-19. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać od lekarza prowadzącego. 

 9. Czy mogę przekazać mój aparat CPAP członkowi rodziny w celu leczenia zakażenia koronawirusem? 
  Aparat CPAP jest przewidziane wyłącznie do użytku osobistego. Aparat CPAP jest przeznaczony do leczenia zespołu bezdechu sennego. Niektóre z najcięższych przypadków zakażenia koronawirusem mogą prowadzić do niewydolności oddechowej i wymagać innych, specjalistycznych urządzeń do wentylacji, które są przeznaczone do stosowania w przypadkach niewydolności oddechowej.

 10. Pozostaję w samoizolacji: czy muszę dezynfekować/ odkażać mój aparat CPAP?
  Zalecenia dotyczące procedury dezynfekcji naszych aparatów zostały przekazane odpowiednim pracownikom ochrony zdrowia.

  Chcąc wyczyścić aparat CPAP, należy zapoznać się z objaśnieniami w Podręczniku Użytkownika, dotyczącymi cotygodniowego czyszczenia urządzenia.  Czyszczenie maski należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją w Podręczniku Użytkownika oraz poniższymi krokami: 1. Umyć rurkę doprowadzającą powietrze w ciepłej wodzie z użyciem łagodnego detergentu. Rurki nie należy myć w zmywarce ani w pralce. 2. Dokładnie wypłukać rurkę doprowadzającą powietrze i pozostawić do wyschnięcia, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych lub źródeł ciepła. 3. Suchą szmatką przetrzeć zewnętrzną część aparatu.

  Należy pamiętać, że czyszczenie aparatu lub maski w sposób opisany w Podręczniku Użytkownika nie gwarantuje odkażenia lub dezynfekcji urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.  

Wykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcja używania lub etykietą.