Sprawdź, czy możesz mieć obturacyjny bezdech podczas snu, który może powodować choroby zagrażające życiu, w tym: wysokie ciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy serca, udar, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) i zastoinową niewydolność serca.

Na skutek poważnie zaburzonego snu wiele osób cierpiących na obturacyjny bezdech senny odczuwa nadmierne zmęczenie w ciągu dnia, poranne bóle głowy, rozdrażnienie, ma problemy
z koncentracją, luki w pamięci czy zaburzenia seksualne.

Bezdech senny to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia

Podczas snu mięśnie kontrolujące górne drogi oddechowe rozluźniają się. Ich nadmierne rozluźnienie powoduje opadanie podniebienia miękkiego oraz języczka, a w następstwie - zwężenie górnych dróg oddechowych. Wówczas niektóre osoby zaczynają chrapać. Zbyt duże zwężenie dróg oddechowych powoduje problemy z oddychaniem, a ich całkowite zablokowanie, skutkuje chwilowym zatrzymaniem oddychania -  tzw. obturacyjnym bezdechem sennym. Takie przerwy w oddychaniu mogą trwać od kilku do kilkunastu sekund i powtarzać się nawet kilkaset razy
w ciągu nocy.

Powstaje wrażenie duszenia się, po którym następuje przebudzenie i powrót akcji oddechowej. Osoba chrapiąca zwykle nie pamięta nocnych epizodów bezdechów sennych.

Drogi oddechowe otwarte Drogi oddechowe otwarte
Drogi oddechowe częściowo otwarte Drogi oddechowe
częściowo otwarte
Drogi oddechowe zamknięte Drogi oddechowe
zamknięte


  • U osób z bezdechem sennym prawdopodobieństwo rozpoznania cukrzycy jest wyższe nawet do 70%! Aż 70% pacjentów z cukrzycą typu 2 cierpi na obturacyjny bezdech senny.
  • Ponad 50% osób ze zdiagnozowanym obturacyjnym bezdechem sennym cierpi na nadciśnienie tętnicze, co zwiększa ryzyko choroby serca.
  • 83% osób, u których wysokie ciśnienie krwi utrzymuje się pomimo przyjmowania co najmniej trzech leków, cierpi też na bezdech senny.
  • Wśród osób z obturacyjnym bezdechem sennym ryzyko zawału serca wzrasta 2-4 krotnie.
  • Na bezdech senny senny cierpi ponad 70% osób po udarze. OBS zwiększa ryzyko kolejnego udaru.
  • 80% osób ze zdiagnozowanym obturacyjnym bezdechem sennym jest otyłych.
  • Ryzyko spowodowania wypadku samochodowego przez osobę cierpiącą na OBS jest nawet 7-krotnie wyższe
    w porównaniu do osób zdrowych.

Zagrożenia poważnymi schorzeniami

Przeprowadzone niedawno badania wykazały związek między chrapaniem i bezdechem sennym a wieloma poważnymi schorzeniami. Nieleczone chrapanie i zespół bezdechu sennego mogą przyczyniać się do występowania wysokiego ciśnienia krwi, chorób serca, udarów, cukrzycy typu 2 i depresji.

Bezdech senny jest groźny również dla kierowców. Przerwy
w oddychaniu podczas snu ograniczające dopływ tlenu do krwi
w konsekwencji powodują niedotlenienie całego organizmu i jego narządów. Często osoby z nieleczonym bezdechem sennym wstają niewyspane, mają problemy z koncentracją, w ciągu dnia zapadają w drzemki. Przyśnięcie za kierownicą może skończyć się tragicznie. Prowadzenie pojazdu przez osobę z nieleczonym bezdechem sennym może być tak samo niebezpieczne, jak prowadzenie pojazdu przez osobę pod wpływem alkoholu czy narkotyków (wynik zaburzeń czasu reakcji i koncentracji uwagi).[1] [1] Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 11, No. 11, 2015

Leczenie bezdechu sennego jest konieczne

Kiedy organizm wykryje zatrzymanie oddechu podczas snu, ośrodek kontroli w mózgu powoduje wybudzenie celem zaczerpnięcia powietrza i wznowienia oddychania, po czym następuje zaśnięcie. Te cykle powtarzają się podczas snu. Brak tlenu i regularne gwałtowne wznawianie oddychania – godzina po godzinie, noc
w noc – ogromnie obciążają organizm. Nawet jeśli rano pacjent odczuwa tylko niewielkie zmęczenie, to procesy zachodzące w organizmie są bardzo poważne w skutkach dla jego zdrowia.

Osoby z bezdechem sennym mają do wyboru kilka metod leczenia. Wybór najodpowiedniejszej metody należy omówić z lekarzem. Za najskuteczniejszą metodę leczenia obturacyjnego bezdechu sennego uważa się wytwarzanie stałego dodatniego ciśnienia
w drogach oddechowych (aparat CPAP).

Kiedy możesz podejrzewać, że masz obturacyjny bezdech senny?

Jak leczy się obturacyjny bezdech senny?

Korzyści z leczenia bezdechu

Etapy leczenia bezdechu sennego

Wykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcja używania lub etykietą.