logo

Zaktualizowane Informacje dotyczące Masek z Magnesami dla Użytkowników Masek

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2023 r.
Jeśli jesteś pracownikiem ochrony zdrowia, kliknij tutaj »

Bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższym priorytetem ResMed i zawsze będziemy postępować zgodnie z naszymi zasadami przewodnimi, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby i bezpieczeństwo pacjentów, aby zapewnić najlepszą opiekę milionom ludzi na całym świecie.

Rozumiemy, jak ważna dla osób cierpiących na bezdech senny jest odpowiednia maska, POCHP (Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc) i inne choroby przewlekłe. w ciągu ostatniego roku byliśmy zaangażowani w dyskusję z organami regulacyjnymi ds. zdrowia, aby upewnić się, że jesteśmy zgodni z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi stosowania magnesów w pobliżu niektórych implantów i urządzeń medycznych.

Zaktualizowaliśmy rozdziały dotyczące przeciwwskazań i ostrzeżeń w naszych instrukcjach użytkownika, aby dostarczyć pacjentom i specjalistom opieki zdrowotnej aktualne wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z masek z magnesami firmy ResMed. Nasze działania są odpowiedzią na nowe informacje uzyskane dzięki bieżącym zaleceniom regulacyjnym, nadzorowi po wprowadzeniu produktów na rynek i praktykom branżowym związanym z potencjalną interferencją magnetyczną naszych masek z magnesami w pobliżu niektórych implantów lub urządzeń medycznych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej najczęściej zadawanymi pytaniami, a w razie jakichkolwiek pytań dotyczących swojej konkretnej sytuacji, o konsultację z dystrybutorem maski lub lekarzem.

Maska

Maski z magnesami firmy ResMed są wyposażone w magnetyczne klipsy, ułatwiające pacjentom zakładanie i zdejmowanie uprzęży maski z ramki.

Czy to mnie dotyczy?

Jeśli nie używasz maski z magnesami, zaktualizowane przeciwwskazania i ostrzeżenia nie mają w Twoim przypadku zastosowania.

Zaktualizowane przeciwwskazania dla masek z magnesami ResMed mają zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik lub osoba pozostająca z nim w bliskim kontakcie fizycznym podczas korzystania z maski (np. partner w łóżku) ma określony implant lub wyrób medyczny wymieniony poniżej.

Jeśli używasz maski ResMed z magnesami, powinieneś zapoznać się z poniższym zaktualizowanym ostrzeżeniem.

Zaktualizowane Przeciwwskazania*
Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy mają lub podczas używania maski przebywają w bliskim kontakcie fizycznym z osobami mającymi:
  • Aktywne implanty medyczne, które wchodzą w interakcje z magnesami (tj. rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD), neurostymulatory, zastawki do przetaczania płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), pompy insulinowe/infuzyjne)
  • Metalowe implanty/elementy zawierające materiał ferromagnetyczny (tj. klipsy na tętniakach/urządzenia zakłócające przepływ, cewki do embolizacji, stenty, zastawki, elektrody, implanty przywracające słuch lub równowagę z wszczepionymi magnesami, implanty oczne, metalowe odłamki w oku)

Zaktualizowane Ostrzeżenia**
Magnesy należy trzymać w bezpiecznej odległości co najmniej 150 mm od implantów lub urządzeń medycznych, na które zakłócenia magnetyczne mogą oddziaływać negatywnie. Ostrzeżenie dotyczy użytkownika maski lub osób mających z nią bliski kontakt fizyczny. Magnesy są umieszczone w ramce i dolnych zatrzaskach części nagłownej, a siła ich pola magnetycznego wynosi do 400mT. Po założeniu maski łączą się, aby ją zamocować, ale mogą się przypadkowo rozłączyć podczas snu.

Zewnętrzne pola magnetyczne mogą niekorzystnie wpływać lub zmienić funkcje implantów/urządzeń medycznych, w tym tych wymienionych w przeciwwskazaniach lub zawierających materiały ferromagnetyczne, które przyciągają/odpychają pola magnetyczne (niektóre implanty metalowe, np. soczewki kontaktowe z metalem, implanty dentystyczne, metalowe płytki czaszkowe, śruby, zaślepki otworów trepanacyjnych i elementy zastępujące kości). Należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantu/innego wyrobu medycznego w celu uzyskania informacji na temat potencjalnego negatywnego wpływu pól magnetycznych.

Należy pamiętać, że nie wszystkie modele lub warianty wyrobów medycznych wymienione w przeciwwskazaniach są narażone na działanie zewnętrznych pól magnetycznych. w razie wątpliwości, czy dany implant lub wyrób medyczny jest objęty przeciwwskazaniami, lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat potencjalnego niekorzystnego wpływu pól magnetycznych na dany implant lub wyrób medyczny, należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

Które maski ResMed zawierają magnesy?

Pod linkami podanymi poniżej można znaleźć więcej informacji na temat każdej maski ResMed wyposażonej w magnetyczne klipsy w uprzęży.

Dostępność produktu może różnić się w zależności od kraju.

Maski twarzowe

Maski nosowe

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dla użytkowników masek

Czy maski ResMed z magnesami są bezpieczne w użyciu zgodnie z zaleceniami?

Maski z magnesami ResMed są bezpieczne, jeśli są używane zgodnie ze zaktualizowanymi instrukcjami użytkowania, w tym przeciwwskazaniami i ostrzeżeniami.

Jakie są korzyści używania maski z magnesami?

Magnesy są używane w niektórych maskach ResMed w celu zapewnienia użytkownikowi prostego i łatwego sposobu zakładania i zdejmowania uprzęży maski z ramki. Może to być szczególnie korzystne dla użytkowników niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami sprawności manualnej lub wzroku.

Co oznacza słowo ferromagnetyczny?

Ferromagnetyczny odnosi się do właściwości materiału, na który mają wpływ pola magnetyczne (np. przyciąga/odpycha pod wpływem pól magnetycznych).Materiały ferromagnetyczne są zazwyczaj wykonane z żelaza, kobaltu, niklu lub niektórych stopów tych pierwiastków.

Nie wszystkie implanty medyczne wymienione w przeciwwskazaniach są wykonane z materiałów ferromagnetycznych. w razie wątpliwości, czy dany implant lub wyrób medyczny jest objęty przeciwwskazaniami, lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat potencjalnego niekorzystnego wpływu pól magnetycznych na dany implant lub wyrób medyczny, należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

Co powinienem zrobić, jeśli mój partner lub ja posiadamy implant lub wyrób medyczny objęty przeciwwskazaniami?

Zamień maskę zawierającą magnesy na alternatywną maskę bez magnesów w odpowiednim czasie. Skontaktuj się z dostawcą maski, aby uzyskać informacje na temat alternatywnych wersji masek.

Należy pamiętać, że ResMed udostępnia maski bez magnesów dostawcom masek w celu ich zamiany dla pacjentów objętych przeciwwskazaniami. Jeśli zastępcza maska nie jest dostępna, należy skonsultować się z lekarzem w celu podjęcia dalszych kroków dotyczących terapii.

W razie wątpliwości, czy dany implant lub wyrób medyczny jest objęty przeciwwskazaniami, lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat potencjalnego niekorzystnego wpływu pól magnetycznych na dany implant lub wyrób medyczny, należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub dostawcą maski.

Jaką maskę mogę używać, jeśli jestem objęty przeciwwskazaniami?

Skontaktuj się z dostawcą maski, aby uzyskać informacje na temat alternatywnych wersji masek. Należy pamiętać, że ResMed udostępnia maski bez magnesów dostawcom masek w celu ich wymiany dla pacjentów objętych przeciwwskazaniami.

Info

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu drogą e-mail pod adresem:
maski@resmed.com
bądź pod nr. tel:
+48 539 863 592

Odpowiednie informacje dotyczące wszelkich ostrzeżeń i środków ostrożności, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie korzystania z produktów, znajdują się w instrukcjach obsługi.

*Przeciwwskazania: warunki, w których maska nie powinna być używana.
**Ostrzeżenia: identyfikują możliwe zagrożenie i dostarczają informacji na temat bezpiecznego korzystania z maski.