Diabetyku, sprawdź, czy masz bezdech senny – odpowiednia terapia
może poprawić jakość Twego życia i Twoje zdrowie

Masz zdiagnozowaną cukrzycę typu 2 i wdrożone leczenie, jednak nadal towarzyszą Ci uciążliwe objawy takie jak: zmęczenie, nadmierna senność w ciągu dnia, częste oddawanie moczu w nocy, nieprawidłowy profil ciśnienia tętniczego? Cierpisz na nadwagę lub otyłość i chrapiesz? Koniecznie wykonaj diagnostykę w kierunku bezdechu sennego.

70% pacjentów z cukrzycą typu 2 cierpi na obturacyjny bezdech senny. U osób z bezdechem sennym natomiast prawdopodobieństwo rozpoznania cukrzycy wzrasta nawet do 70%! Ten ścisły związek pomiędzy obturacyjnym bezdechem sennym i cukrzycą typu 2 potwierdzają badania na grupie pacjentów z cukrzycą typu 2.

Dla diabetyka bardzo ważne jest zdiagnozowanie bezdechu sennego i wdrożenie terapii, ponieważ może ona poprawić stan jego zdrowia.

Cukrzyca w liczbach:

  • 2,73 mln chorych na cukrzycę w Polsce (chorych wciąż przybywa)
  • 2,17 mln osób zdiagnozowanych
  • ok. 700 tys. osób nieświadomych cukrzycy
  • 90% wszystkich zachorowań na uckrzycę stanowi cukrzyca typu 2

Źródło: Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, 2013 r.

Według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) na świecie na cukrzycę cierpi 415 mln ludzi. Szacuje się, że do 2040 r. liczba ta wzrośnie o 50% - do 642 mln. Z powodu cukrzycy rocznie umiera 5 mln ludzi.

Objawy bezdechu sennego mylone z objawami cukrzycy

Niektóre objawy cukrzycy i bezdechu sennego są łudząco podobne, dlatego bardzo często przypisywane są tylko jednemu z tych schorzeń, najczęściej cukrzycy. Zmęczenie, nadmierna senność w ciągu dnia, częste oddawanie moczu w nocy (nykturia), nieprawidłowy profil ciśnienia tętniczego oraz otyłość rzadko kojarzone są z nieleczonym bezdechem. Leczenie pacjenta z cukrzycą typu 2 jest znacznie trudniejsze w przypadku współistnienia nieleczonego bezdechu sennego.

Obturacyjny bezdech senny (OBS) to wielokrotnie nawracające w czasie snu przerwy w oddychaniu lub epizody spłycenia oddechu zakłócane głośnym chrapaniem. OBS najczęściej dotyczy mężczyzn z nadwagą lub otyłością po 40. roku życia,. W grupie ryzyka są też osoby z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową oraz po przebytych udarach mózgu. Znacznie rzadziej schorzenie dotyka kobiety przed menopauzą i nieletnich/młodych dorosłych, jednakże z uwagi na znaczny wzrost otyłości Polaków również w tych grupach obserwuje się większą zachorowalność na bezdech senny.

Ze względu na podobne objawy cukrzycy i bezdechu sennego niezwykle ważne jest obserwowanie przez pacjenta własnego organizmu, słuchanie uwag bliskich dotyczących naszych kwestii zdrowotnych (np. głośne chrapanie, zaobserwowany bezdech) i przekazanie rzetelnych informacji lekarzowi. To właśnie lekarz skieruje nas na stosowne badania, co przyspieszy diagnozę i leczenie, zapobiegając tym samym powikłaniom.

Terapia bezdechu sennego może poprawić jakość Twojego życia i zdrowia

Konieczna diagnostyka

Otyłość – główny czynnik ryzyka rozwoju bezdechu sennego i cukrzycy typu 2

Powikłania schorzeń współwystępujących u diabetyka

Czy mam bezdech senny?
Wykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>