Technologie sieciowe w opiece zdrowotnej

Firma ResMed jest pionierem wytyczającym przyszłe kierunki w zakresie wykorzystywania w opiece zdrowotnej inteligentnych urządzeń i cyfrowych rozwiązań na każdym etapie procesu terapii — od badań przesiewowych i diagnozy, poprzez leczenie i monitoring, aż po zaangażowanie pacjenta i przestrzeganie przez niego zaleceń terapeutycznych.

Dowiedz się więcej

Urządzenia w sieci

AirMini, AirSense 10 to aparaty do terapii obturacyjnego bezdechu sennego, pozwalające pacjentowi na stałe śledzenie przebiegu terapii oraz stałą jej kontrolę.

Powyższe aparaty, a także AirCurve 10 oraz Lumis to urządzenia wyposażone w moduł łączności bezprzewodowej, który z kolei lekarzowi pozwala na zarządzanie urządzeniami i rozwiązywanie problemów, a także na zdalną opiekę nad pacjentem.

Dowiedz się więcej

System monitorowania dla lekarzy

Dzięki AirView możliwe jest zdalne monitorowanie, z poziomu własnego biurka, ustawień urządzeń AirSense 10, AirCurve 10 bądź Lumis, wykorzystywanych przez pacjentów cierpiących na bezdech senny. Pomaga to uprościć tok pracy i skutecznie współpracować w ramach sieci opieki nad pacjentem.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania dla samoopieki

ResMed dostarcza aplikacje pozwalające pacjentom śledzić co noc dane na temat swojego snu i uzyskiwać zindywidualizowane wskazówki - co pozwala pacjentowi na uzyskanie optymalnych efektów terapii i zachęca go do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

Dowiedz się więcej

Przyszłość zdrowia w cyfrowym świecie

Bardziej efektywny nadzór ze strony lekarza i silniejsze zaangażowanie pacjenta prowadzi do spektakularnych postępów w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych, a tym samym osiągania optymalnego efektu terapeutycznego przez pacjentów. Cyfrowe rozwiązania firmy ResMed umożliwiają aktywny monitoring ze strony lekarza i skutkują większym zaangażowaniem i zainteresowaniem przebiegiem terapii bezdechu sennego ze strony pacjentów. Dążymy do bycia liderem w dziedzinie technologii sieciowych w opiece zdrowotnej. Według nas, ma ona kluczowe znaczenie w zapewnieniu efektywnych kosztowo, wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych.

Dowiedz się więcej

Chcesz wiedzieć więcej?

Zarejestruj się, aby mieć dostęp do naszej broszury na temat ResMed Connected Health: jest w niej wiele użytecznych zasobów.

Będziesz również otrzymywać od nas aktualne wiadomości na temat najnowszych trendów w branży oraz informacje o związanych z tym produktach i ofertach.

Skontaktuj się z nami

Jestem Lekarzem

Zwiększenie efektywności przestrzegania zaleceń – lepsze wyniki terapii

Dzięki dłuższemu i efektywniejszemu korzystaniu z aparatów CPAP, pacjenci osiągają lepsze wyniki, w obszarach takich jak zmniejszenie senność w ciągu dnia i poprawa jakość życia1.

Rozwiązania wykorzystujące technologie cyfrowe mogą pomóc pacjentom w lepszym przestrzeganiu zaleceń i czerpaniu korzyści z terapii bezdechu sennego.

Dowiedz się więcej

Zwiększanie efektywności

Nasze rozwiązania wykorzystujące technologie cyfrowe
w opiece zdrowotnej pozwalają świadczeniodawcom zwiększyć efektywność na kilka sposobów:

Zwiększenie możliwości obsługi nowych pacjentów
Dowiedz się więcej
Koncentracja na pacjentach, którzy naprawdę potrzebują pomocy
Dowiedz się więcej
Unikanie kosztów dzięki zdalnemu rozwiązywaniu problemów
Dowiedz się więcej
Optymalizacja czasu udzielania instrukcji
Dowiedz się więcej
Łatwe tworzenie raportów dla lekarzy i ubezpieczycieli – szybciej i przy mniejszych kosztach
Dowiedz się więcej
Optymalizacja wizyt pacjenta i ograniczenie przypadków, gdy pacjent nie przychodzi na wizytę
Dowiedz się więcej

Wzmocnienie zaangażowania pacjenta

Narzędzia angażowania pacjenta, takie jak myAir i nasza aplikacja AirMini app
pozwalają użytkownikom monitorować ich własny sen w czasie nocy, śledzić postępy i utrzymywać motywację.

„Pacjenci będą wymagać terapii aparatem CPAP przez resztę swojego życia. Ich potrzeba korzystania z terapii nie zmienia się, ale zmienia się ich życie. Nie jest niczym niezwykłym, że pacjent przestaje korzystać z aparatu w wyniku zmiany swoich okoliczności życiowych. Jednak jest to problemem, jeżeli wiadomość o tym nie dociera do mnie przez sześć miesięcy”.

Dr Christine Cheval, San Salvadour Clinic, Francja9

Gwarancja bezpieczeństwa i prywatności

Wykorzystując technologie cyfrowe w opiece zdrowotnej, nasze urządzenia i platformy oprogramowania nie tylko łączą pacjentów cierpiących na bezdech senny z lekarzami lub szpitalami — łączą one także ze sobą skomplikowane systemy wymiany informacji powszechnie używane przez lekarzy. W rezultacie staliśmy się w równym stopniu innowatorami w branży informatycznej, co w branży opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej
Korzystamy z bezpiecznych, działających w chmurze dostawców usług hostingowych
Stosujemy zaawansowane technologie szyfrowania, aby chronić dane pacjentów
Zapewniamy zarządzanie ryzykiem i zgodność z HIPAA*
Spełniamy wymagania normy ISO** i stosujemy rygorystyczne środki ochrony na wszystkich etapach

Przypisy


*HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act, US (amerykańska ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych)
**ISO: International Standards Organisation (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna)

  1. Weaver TE i in. Relationship between hours of CPAP use and achieving normal levels of sleepiness and daily functioning. Sleep 2007; 30:711-719.
  2. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A study of how myAir users behave better, 2016.
  3. Crocker M i in. Patient Engagement Using New Technology to Improve Adherence to Positive Airway Pressure Therapy. Chest 2016.
  4. Allen KY i in. The Clinician's Guide to PAP Adherence. American Association for Respiratory Care 2009.
  5. Pépin i in. Adherence to positive airway therapy after switching from CPAP to ASV: a big data analysis. J Clin Sleep Med. 2018 Jan 15;14(1):57-63.
  6. Price Waterhouse Coopers . Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  7. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
  8. “An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
  9. San Salvadour ResMed case study, Obj ID C232631.

Wykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>