Informacja o polityce prywatności ResMed 

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 roku

Jako administrator Państwa danych, ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2 lok. U18A, 00-199 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000398211, NIP: 5272667838, Regon: 14583938000000, tel.: +48 22 307 05 86 pragnie przedstawić stosowane przez siebie zasady postępowania z danymi osobowymi, które otrzymuje.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności zawiera wiadomości na temat przysługujących Państwu praw, a także zasad ochrony prywatności obowiązujących przy przetwarzaniu Państwa danych. Polityka ma zastosowanie do wszelkich kontaktów i transakcji z ResMed, podejmowanych osobiście, drogą telefoniczną i mailową, poprzez media społecznościowe lub za pośrednictwem naszych stron internetowych, każdorazowo, gdy w takim kontakcie pojawia się odniesienie lub link do niniejszej Informacji o polityce prywatności.

W przypadku, gdy korzystają Państwo z innych produktów i usług firmy, Państwa kontakty z ResMed mogą podlegać również innym politykom ochrony prywatności.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat każdego z omawianych zagadnień należy kliknąć na jedną z zakładek poniżej.

 

Jakie dane osobowe zbieramy? W jaki sposób?

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Gdzie są przechowywane i przetwarzane Państwa dane osobowe?

Na jakiej podstawie korzystamy z Państwa danych osobowych?

Przez jaki okres Państwa dane będą zachowywane?

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do danych osobowych?

Dane osobowe uzyskiwane od dzieci

Czy mam bezdech senny?
Wykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcja używania lub etykietą.