Z uwagi na różnice w objawach i przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego u kobiet i u mężczyzn terapia pacjenta powinna być dostosowana do jego płci. Kobiety cierpiące na OBS zazwyczaj zasypiają dłużej niż mężczyźni, a bezdech lub spłycony oddech występują u nich z mniejszą częstotliwością. Krótsze są również epizody bezdechu. Leczenie OBS powinno być zatem dostosowane do płci pacjenta.


Sprzęt do terapii OBS dla kobiet wymaga użycia bardziej czułego algorytmu wykrywającego ograniczenia przepływu powietrza oraz dostosowującego niższe ciśnienie terapeutyczne od standardowego algorytmu AutoSet™. Uzupełnieniem systemu terapii bezdechu sennego dla kobiet są specjalnie zaprojektowane maski AirFit dostępne w wersji: poduszeczkowej, nosowej i pełnotwarzowej. Firma ResMed jako jedyna oferuje terapię bezdechu sennego dostosowaną do indywidualnych potrzeb kobiet i mężczyzn.

Wprowadziliśmy pierwsze kompleksowe rozwiązanie terapeutyczne dostosowane specjalnie do potrzeb kobiet cierpiących na obturacyjny bezdech senny.

Algorytm wykorzystywany w aparacie AirSense 10 AutoSet for Her powstał na bazie sprawdzonego algorytmu ResMed używanego w aparatach automatycznych firmy ResMed, który dostosowano do sposobu oddychania kobiet.

Kobiety cierpiące na bezdech senny zasypiają zazwyczaj dłużej niż mężczyźni, występują u nich większe ograniczenia przepływu powietrza, a także częstsze mikrowybudzenia, chociaż bezdech występuje u kobiet rzadziej i ma łagodniejszy przebieg.

Aparat AirSense 10 AutoSet for Her to jedyne urządzenie zatwierdzone przez amerykańską Agencję Żywności i Leków specjalnie dedykowane do stosowania przez kobiety cierpiące na bezdech senny.

Najważniejsze zalety:

 • Gwarantuje większy komfort dzięki wolniejszym i mniejszym wahaniom ciśnienia powietrza.
 • Niweluje bezdech obturacyjny do 12 cm H2O i nieprzerwanie reaguje na ograniczenia przepływu powietrza oraz chrapanie do 20 cm H2O.
 • Reaguje na występujące u kobiet ograniczenia przepływu powietrza na podstawie pojedynczego oddechu.
 • Pomaga zapobiegać spłyceniom oddechu dzięki minimalnemu ciśnieniu utrzymywanemu w zależności od częstotliwości występowania.

Dzięki firmie ResMed, z dobrodziejstw telemedycyny – opieki lekarskiej na odległość – mogą teraz korzystać również  kobiety poddane terapii w zakresie zaburzeń oddychania podczas snu oraz ich lekarze. Jako pionier innowacyjnych technologii w leczeniu bezdechu sennego, oferujemy w pełni zintegrowany system terapii, który pomaga monitorować jej parametry, a także właściwie zarządzać leczeniem, optymalizując jego efekty.

Zalety naszych rozwiązań:

 • optymalne wykorzystanie terapii CPAP i maksymalizacja efektów leczenia
 • zdalne, skuteczne monitorowanie przez lekarza terapii i natychmiastowe dostosowywanie jej parametrów i przebiegu do indywidualnej sytuacji oraz potrzeb pacjenta
 • zdalne diagnozowanie pacjenta
 • stała kontrola parametrów terapii przez lekarza

 • możliwość szybkiej reakcji lekarza na pojawiające się problemy techniczne
 • zdalny dostęp lekarza do szczegółowych raportów oraz historii terapii (dane bieżące i szczegółowe raporty nawet z ostatnich kilku lat)
 • przejrzyste informacje o terapii i szczegółowe dane procesu leczenia łatwo dostępne dla pacjenta
 • ułatwienie dostępu pacjenta do lekarza specjalisty
 • zwiększenie efektywności pracy lekarzy
 • oszczędność czasu pacjentów i lekarzy
 • obniżenie kosztów świadczenia opieki zdrowotnej
 • aplikacja AirView firmy ResMed zdalnie dziennie monitoruje 2 miliony pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym na całym świecie

Opis działania algorytmu automatycznego dla kobiet AutoSet for Her

Rozwiązania zaprojektowanie specjalnie dla kobiet

Wykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>