Aktualności

29/01/2021
Jak czytać raport snu wyświetlany rano na ekranie CPAP

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że aparaty CPAP rejestrują i analizują w każdej sekundzie wszelkie parametry terapii (m.in. ciśnienia, przepływy), jak i monitorują każdy pojedynczy oddech pacjenta. Dane te są niezbędne do prawidłowego działania algorytmów odpowiedzialnych za zmianę ciśnienia oraz pozwalają lekarzowi na monitorowanie postępów leczenia.

Gromadzone dane są również wykorzystywane do monitorowania terapii przez użytkownika. Pozwala to na szybką reakcję na wypadek problemów jak również edukacje użytkownika o czynnikach sprawiających, że terapia CPAP jest bardziej lub mniej efektywna. Najprostszym i podstawowym narzędziem do tego jest raport snu, który można zobaczyć na ekranie urządzenia, po każdej nocy terapii. Można także wyświetlić go w każdym momencie wybierając opcje „Raport snu” na ekranie głównym aparatu. 

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza jest mocno uproszczona i umożliwia błyskawiczną analizę jakości terapii ostatniej nocy. Składa się on z następujących elementów:

Licznik godz. użycia - czas terapii CPAP w ciągu ostatniej nocy. Starajmy się, aby był on jak najdłuższy. Uznaje się, że powinien wynosić minimum 4 godziny. 

Zdarzenia na godz.- uśredniona ilość bezdechów i spłyceń oddechu na godzinę snu. Jako optymalną uznaje się wartość wynoszącą poniżej 5.

Wskaźnik zdarzeń na godz. umożliwia monitoring efektywności terapii. 

Uszczelnienie maski – graficzne przedstawienie szczelności maski. Zielona i uśmiechnięta buźka oznacza, że nie ma niepożądanych wycieków powietrza z układu.

Nawilżacz- graficzne przestawienie tego czy nawilżacz działał w trakcie nocy prawidłowo. 

Druga część raportu pozwala na przegląd bardziej szczegółowych danych terapii, w wybranym przez użytkownika ostatnim okresie. Pozwala to na analizę danych nie tylko w ujęciu pojedynczej nocy, ale także długoterminowo, dzięki czemu analizować można postępy leczenia. 

W zależności od typu i ustawień aparatu ilość prezentowanych danych może być różna. Z ważniejszych parametrów, na które warto zwrócić uwagę wymieniamy:

Ciśnienie- uśredniona wartość ciśnienia terapeutycznego, która mówi nam o tym jakie ciśnienie było niezbędne, aby skutecznie zniwelować niepożądane zdarzenia oddechowe.

Nieszczelność- szczegółowa wartość niepożądanego wycieku przez układ, która pozwala na bieżąco monitorować dopasowanie oraz stopień zużycia maski. Wartość nie powinna przekraczać 24 l/min, a im mniej tym lepiej.

Wskaźniki AHI, Łączny AI oraz Centralny AI – pierwszy z nich to wspomniana już wcześniej uśredniona godzinowo ilość bezdechów i spłyceń oddechu na godzinę snu. Łączny AI to uśredniony wskaźnik samych bezdechów na godzinę snu, z kolei Łączny Centralny AI dotyczy tylko i wyłącznie bezdechów  o podłożu centralnym. Gdy ich wartość zaczyna rosnąć warto skonsultować się z lekarzem.

To o czym warto pamiętać, to fakt, że terapia CPAP jest procesem dynamicznym i jej wyniki mogą zmieniać się w czasie. Nie jest niczym niepokojącym, jeżeli w pojedynczym dniu wzrośnie ciśnienie, wskaźnik AHI lub pojawi się problem z wyciekiem. Jeżeli jednak czujesz, że efektywność terapii się pogorszyła lub parametry terapii pogorszą się na dłuższy czas, wtedy warto skonsultować wyniki z lekarzem. Problemy z wyciekami powietrza zazwyczaj są sygnałem, że należy rozważyć zmianę maski na nową. 

Chcesz wiedzieć więcej na temat postępów swojej terapii? Zachęcamy do skorzystania z serwisu MyAir https://myair.resmed.eu/Default.aspx?redirectCountry=18> , który w bardzo przejrzysty sposób przedstawia bardziej szczegółowe dane na ekranie komputera lub smartfona. Dane gromadzone w aparacie mogą być także przekazane lekarzowi, który zdalnie może monitorować i modyfikować parametry terapii, tak aby pozostała ona zawsze w pełni efektywna. W tym celu zachęcamy do skorzystania z Programu Opieki Długoterminowej https://terapiacpap.plWykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcja używania lub etykietą.