Aktualności

15/04/2021
Rola lekarza w monitorowaniu terapii NO REV

Rola lekarza w monitorowaniu terapii NO REV

Terapia CPAP wymaga bieżącej kontroli lekarskiej i okresowej zmiany ustawień aparatu.

Pisaliśmy już o tym jak ważne jest aby profesjonalista właściwie ustawił parametry pracy aparatu CPAP tak aby użytkownik po zakupie mógł otrzymać jak najlepiej ustawiony aparat. Prawidłowo przeprowadzony proces miareczkowania gwarantuje nam, że początkowe ustawienia ciśnień będą efektywnie i bezpiecznie niwelowały bezdechy oraz spłycenia oddechu, a także zapewnią odpowiedni komfort terapii. Na tym jednak rola lekarza wcale się nie kończy. Terapia powinna być regularnie monitorowana i jej parametry mogą zmieniać się w czasie. 


Zazwyczaj najtrudniejsze są pierwsze tygodnie terapii. W tym czasie przyzwyczajamy się do spania w masce i do tego, że oddychamy pod zwiększonym ciśnieniem. Uczymy się tego jak nasz organizm reaguje na terapie, intensywnie doświadczając pozytywnych jej stron, a czasem też drobnych niedogodności. Przyzwyczajenie do terapii następuje na drodze psychicznej, ale także fizycznej. Poprawia się praca mięśni oddechowych, oddech staje się bardziej równomierny, a sen zdrowszy i spokojniejszy. To wszystko sprawia, że wstępne parametry ciśnienia CPAP, w pierwszych tygodniach terapii mogą wymagać drobnej korekty przez lekarza. 


Rola lekarza na początku terapii nie ogranicza się tylko do ustawiania odpowiednich parametrów działania aparatu CPAP. Równie ważne jest to, aby potwierdzić, czy terapia bezdechu przynosi oczekiwane skutki zdrowotne. Czasami też konieczne jest wspieranie pacjenta w trudniejszych chwilach. Zanim przyzwyczaimy się do spania z CPAP i nauczymy prawidłowej obsługi nowego sprzętu, często popełniamy drobne błędy, które mogą powodować niedogodności. Nawet z pozoru błahe problemy na początku terapii warto - przy wsparciu lekarza - eliminować już na starcie, bo dzięki temu unikniemy poważniejszych kłopotów w przyszłości, a terapia będzie dla nas zdecydowanie bardziej komfortowa. 


Uważa się, że w  pierwszych 6 tygodniach terapii CPAP kontakt z lekarzem powinien być zdecydowanie częstszy, ponieważ to czas najbardziej dynamicznych zmian dla naszego organizmu. Mogą to być wizyty w gabinecie lekarskim (obowiązkowo z kartą pamięci), a dzięki możliwościom jakie daje łączność bezprzewodowa dostępna we wszystkich aparatach ResMed serii AirSense oraz AirCurve, możliwa jest także zdalna kontrola terapii. W takim wypadku lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie, widząc na swoim komputerze wyniki terapii pobrane wcześniej z aparatu. O ile będzie to wskazane, lekarz ma także możliwość zdalnego skorygowania ustawień CPAP.


Po okresie pierwszego ustabilizowania terapii kontrole lekarskie mogą być zdecydowanie rzadsze, o ile pacjent samodzielnie będzie monitorował parametry terapii na ekranie aparatu CPAP lub w aplikacji MyAir. W tym czasie także mogą być niezbędne korekty ustawień ciśnień, nawet jeżeli posiadamy urządzenie automatyczne. Związane jest to najczęściej ze zmianą masy ciała. Samodzielnie sprawdzamy takie parametry jak długość snu, wycieki powietrza z maski, wskaźnik AHI oraz zgłaszamy lekarzowi wszelkie niepokojące objawy albo obawy, co do skuteczności terapii. Dla użytkowników aparatów firmy ResMed możliwe jest także skorzystanie z dobrodziejstw „Programu  opieki długoterminowej nad pacjentem” w ramach którego to lekarz zdalnie i systematycznie będzie monitorował naszą terapię. Niezależnie od tego czy kontrole są w gabinecie lekarskim czy zdalnie, zalecamy aby odbywały się w pierwszym roku nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub z częstotliwością zaleconą przez lekarza. 


Jak więc widzimy wsparcie lekarza jest niezbędne nie tylko na początku ale w trakcie całej terapii CPAP, a jej parametry mogą się zmieniać w czasie niezależnie od posiadanego aparatu. Bardzo ważny jest nie tylko bieżący monitoring terapii ale także zgłaszanie lekarzowi wszelkich niedogodności. Dzięki temu terapia będzie nie tylko skuteczna ale i komfortowa, co jest gwarancją tego, że z przyjemnością będziemy z niej korzystać w kolejnych miesiącach i latach a nasz sen będzie spokojny i regenrujący.Wykonaj test

Wykonaj test i dowiedz się, czy
masz objawy Bezdechu Sennego

Przejdź do testu >>
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się
z nami

Zobacz dane kontaktowe >>
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcja używania lub etykietą.